Transitievergoeding in de WWZ: ook na 2 jaar ziekte?!

Regels rondom de transitievergoeding bij ziekte aangescherpt in de WWZ

WWZ-blogs-1

Sinds 1 juli 2015 moet je als werkgever rekening houden met de transitievergoeding (de nieuwe ontslagvergoeding). Maar geldt een transitievergoeding eigenlijk ook bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte? En kan in dat geval een werknemer een transitievergoeding afdwingen?

De transitievergoeding ben je verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd en op initiatief van jou als werkgever wordt beëindigd. Dit kan zijn door opzegging van de arbeidsovereenkomst na een verkregen ontslagvergunning van UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Ook bij het laten aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij het totale dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, ben je transitievergoeding verschuldigd.

Ontslagroute twee jaar ziekte

Als een werknemer twee jaar ziek is geweest, komt de loondoorbetalingsverplichting van een werkgever normaliter te vervallen. Dit wil echter nog niet zeggen dat de arbeidsovereenkomst eindigt! Hiervoor is een nadere handeling vereist. Zo kunnen partijen een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden sluiten, waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd. Indien jouw werknemer niet wenst mee te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden, kun je als werkgever het UWV verzoeken om aan jou een ontslagvergunning te verlenen, zodat de arbeidsovereenkomst opgezegd kan worden.

Tijdens een ontslagvergunningsprocedure bij UWV wordt door UWV getoetst of de werknemer twee jaar ziek is geweest, herstel binnen 26 weken van de werknemer niet te verwachten is en er ook geen andere mogelijkheden zijn binnen jouw bedrijf. Indien dit niet het geval is, wordt aan jou als werkgever een ontslagvergunning verleend, waarna je de arbeidsovereenkomst kunt opzeggen. De arbeidsovereenkomst eindigt na het doorlopen van de geldende opzegtermijn. Houdt er wel rekening mee dat je dan aan de werknemer de transitievergoeding bent verschuldigd! Het dienstverband heeft immers langer dan twee jaar geduurd.

Slapend dienstverband?

Werkgevers ervaren de verplichte betaling van een transitievergoeding bij ontslag wegens twee jaar ziekte vaak als onrechtvaardig. Daarom wordt er veelvuldig voor gekozen om in een dergelijke situatie geen ontslagprocedure in te zetten. Het dienstverband met de zieke werknemer blijft dan in stand maar er is geen loondoorbetalingsverplichting meer. Onlangs is de vraag aan rechters voorgelegd of een werknemer ook recht heeft op de transitievergoeding ondanks het feit dat de werkgever niet tot ontslag is overgegaan. De rechters hebben bepaald dat dit niet het geval is. Een werkgever is niet verplicht om een zieke werknemer te ontslaan.

De beslissing om een zieke werknemer te ontslaan of in dienst te houden is lastig. Aan beide opties zijn namelijk risico’s en financiële consequenties verbonden. Het is belangrijk om hier inzicht in te hebben. Schroom daarom niet om mij of mijn collega’s te bellen of te mailen. Wij kunnen dan samen bekijken of acties wenselijk zijn en wat de beste aanpak is.

09 februari 2016