Tijdelijk contract: veilige optie voor werkgever

Regels rondom het tijdelijk contract binnen de WWZ aangescherpt

WWZ-blogs-1

Bij het in dienst nemen van personeel is het altijd de vraag of je op termijn genoeg structureel werk kunt bieden. Tijdelijke contractovereenkomsten zijn dan een veilige optie. Hoe vaak je een tijdelijk contract mag aanbieden verandert echter per 1 juli a.s. Dan wordt namelijk de nieuwe ketenregeling onder de WWZ van kracht.

Van 3x3x3 naar 3x2x6

Als werkgever heb je nu de mogelijkheid drie tijdelijke contracten binnen drie jaar aan te bieden. Deze keten dient voor een periode van meer dan drie maanden onderbroken te worden, voordat u een nieuwe reeks tijdelijke contracten aan kunt gaan (3x3x3). De nieuwe ketenregeling verandert deze mogelijkheden. Voor tijdelijke contracten geldt dan de regel 3x2x6. Dat wilt zeggen: maximaal drie contracten in twee jaar. Daarbij kan een keten slechts doorbroken worden door een tussenpoos van meer dan zes maanden. Overschrijd je de periode van twee jaar, inclusief eventuele tussenliggende onderbrekingen van minder dan 6 maanden? Dan ontstaat er een vast dienstverband.

Overgangsregeling CAO

Is er een CAO van toepassing op het tijdelijke contract, dan gelden er andere regels. De mogelijkheden om af te wijken van de nieuwe ketenregeling beperken zich uitsluitend nog tot bepaalde functies en functiegroepen. Wanneer de looptijd van de CAO op 1 juli 2015 nog niet verstreken is, profiteer je mogelijk nog wat langer van de huidige ketenregeling (3x3x3). Maar let wel op: zodra de looptijd van de CAO verstrijkt of 1 juli 2016 wordt bereikt, is het mogelijk dat een lopend 3e contract direct overgaat in vast dienstverband.

Mijn advies: bereid je goed voor op de komst van de nieuwe ketenregeling en overgangsregeling en controleer bij het aangaan van een arbeidscontract het arbeidsverleden van de werknemer. Verlies ook zeker niet de nieuwe transitievergoeding uit het oog.

22 mei 2015