Proeftijd: één dag kan het verschil maken

In de WWZ zijn de regels rondom de proeftijd aangescherpt

WWZ-blogs-1

Natuurlijk ben je uiterst zorgvuldig bij de werving van een nieuwe medewerker. Als de geselecteerde kandidaat voor jou aan de slag gaat, bent je meestal erg tevreden over hoe het gaat. Maar heel soms blijkt dat er sprake is van een flinke inschattingsfout. Het loopt totaal anders dan je had verwacht. Dan is het erg prettig dat er zoiets bestaat als de proeftijd. Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een en ander echter wel aan banden gelegd.

Juridische verandering proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 mag je géén proeftijd meer hanteren bij arbeidscontracten van 6 maanden of korter. Doe je dat toch? Dan is dit - in juridische termen - een nietig beding. Ofwel: je kunt er geen beroep op doen! Wil je ook in de toekomst toch graag eerst zien wat voor vlees je in de kuip hebt? Dan moet je jouw contracten aanpassen naar minimaal zes maanden en één dag. Alleen dan blijft het ook onder de nieuwe wetgeving mogelijk om een proeftijd van één maand overeen te komen. Eén dag meer of minder kan dus - juridisch - een wereld van verschil maken.

Je mag ook geen proeftijd meer opnemen, als je medewerker direct voor het ingaan van het contract al voor jou werkte. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de werknemer eerst via een uitzendbureau voor je werkte en jij daarna de medewerker zelf in dienst wil nemen. Dit is overigens geen nieuwe regelgeving. Rechtspraak heeft dit al eerder bevestigd. In de nieuwe wetgeving is dit nu ook expliciet vastgelegd.

Stel jouw arbeidsovereenkomst tijdig op

Het is een goed idee om het proces van het opstellen van de arbeidsovereenkomst en de aanvang van de werkzaamheden goed te structureren binnen jouw onderneming. De rechtsgeldigheid kan namelijk vervallen wanneer één en ander niet op tijd is ondertekend. Dus zorg dat de medewerker het contract, met proeftijd, ondertekent vóórdat hij of zij de werkzaamheden aanvangt. Het zou zonde zijn als je door een administratieve vertraging, geen gebruik kunt maken van mogelijkheden in de proeftijd.

01 oktober 2014