Arbeidskrachten met oproepcontract minder flexibel?

Regels rondom oproepcontract in de WWZ aangescherpt

WWZ-blogs-1

De regering wil alle werknemers in Nederland graag zekerheid bieden over hun inkomsten. Daarom worden de regels rondom het oproepcontract per 1 juli 2015 aangescherpt.

Nieuw uitgangspunt

“Geen arbeid, geen loon” is een bekende formulering. Komt een werknemer niet werken, dan krijgt hij ook geen loon betaald. De formulering “geen arbeid, geen loon” verdwijnt per 1 juli a.s. en wordt vervangen door “wel loon, tenzij”. Dit lijkt een hele verandering, maar de wetgever heeft geen inhoudelijke verandering beoogd. Toch verandert er wel één en ander.

Een werknemer met een (nul-uren) oproepovereenkomst krijgt als hij niet komt werken ook geen loon betaald. Toch is dit niet altijd zo; een werknemer behoudt namelijk zijn recht op loon, als de oorzaak voor het niet verrichten van de werkzaamheden voor rekening van de werkgever hoort te komen. Bijvoorbeeld wanneer er niet voldoende werk is of als de werknemer ziek is.

Een uitweg

Deze verplichting om het loon door te betalen kun je, gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk uitsluiten. Deze periode van loonuitsluiting kan nu nog bij CAO verlengd worden, maar per 1 juli 2015 niet meer. De periode van zes maanden kan dan alleen uitgebreid worden als het om een in de cao aangewezen functie gaat. Hierbij moeten de werkzaamheden van die functie incidenteel zijn en mogen ze geen vaste arbeidsomvang hebben.

Tref maatregelen

Het risico van een oproepcontract zit in het rechtsvermoeden van arbeidsduur. Na een periode van drie maanden kan een werknemer een beroep doen op dit wettelijke rechtsvermoeden en betogen dat hij een arbeidsovereenkomst heeft voor het gemiddeld aantal uren van de afgelopen drie maanden. Uiteraard doet hij dan ook een beroep op het daarbij behorende salaris.

Dit risico kan alleen gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst uitgesloten worden. Maar dit moet je dan wel opnemen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst. Zorg er dus voor dat de loonuitsluitingsclausule in jouw arbeidsovereenkomst juist is geformuleerd!

Tips:

  • Neem altijd een uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op in de schriftelijke oproepovereenkomst;
  • Ga de oproepovereenkomst voor maximaal zes maanden aan.
31 maart 2015