Ontslagvergoeding versus transitievergoeding

Regels rondom ontslagvergoeding veranderd in de WWZ

WWZ-blogs-1

De WWZ beoogt onder meer het vereenvoudigen van het ontslagrecht, het bevorderen van de rechtszekerheid en het verlagen van de kosten van een ontslag. Daarom zijn er wettelijk normen bepaald voor de ontslagvergoeding. Hoeveel je jouw werknemer moet betalen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst staat dus vast. Helder. Duidelijk. Makkelijk. Maar er is een keerzijde!

De ontslagvergoeding werd voorheen meestal berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Deze formule kent een variabele component: de correctiefactor (C-factor). Hiermee kan een rechter tot uiting brengen of hij het ontslag vindt te wijten aan werkgever (C-factor hoger dan 1) of aan de werknemer (C-factor lagen dan 1). Deze variabele factor maakte de hoogte van ontslagvergoedingen vooraf moeilijk in te schatten.

Geen correctiefactor meer

De komst van de nieuwe ontslagvergoeding, genaamd transitievergoeding, verandert dit. Vanaf 1 juli 2015 geldt er een wettelijke norm: ⅓ maandsalaris voor de eerste tien jaren van het dienstverband en ½ maandsalaris voor ieder jaar dat de werknemer langer heeft gewerkt dan die tien jaren. De transitievergoeding is bovendien gemaximeerd. Voor werknemers met een jaarsalaris hoger dan €75.000 geldt een maximum van hun jaarsalaris. In alle overige situaties is het maximum €75.000. Er is geen correctiefactor meer, wel gelden er nog enkele overgangsregelingen.

Transitievergoeding gunstiger dan ontslagvergoeding

Meestal pakt de nieuwe transitievergoeding behoorlijk wat lager uit dan de oude ontslagvergoeding. Maar vanaf 1 juli 2015 kost een ontslag op initiatief van de werkgever een werkgever wel snéller geld. Elke werknemer met een arbeidscontract van twee jaar of langer, waarvan het contract eindigt op initiatief van de werkgever, heeft in principe aanspraak op de transitievergoeding. Dit geldt niet alleen voor een aflopend contract voor bepaalde tijd, maar ook voor ontslagen die verlopen via de zogenaamde UWV-route.

Functioneert jouw werknemer niet goed? Ook dan moet je eenzelfde transitievergoeding betalen bij ontslag op jouw initiatief. Dit laatste vind ik persoonlijk een manco in het systeem. Alleen bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer ben je hem als werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Het is goed om jezelf dit te realiseren. Verder adviseer ik je om bij het aangaan van arbeidscontracten alvast te anticiperen op de aanstaande transitievergoeding. Bel of mail me gerust voor een toelichting hoe je dit het best aan kunt pakken.

02 december 2014