Concurrentiebeding: alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang

Regels rondom concurrentiebeding aangescherpt binnen de WWZ

WWZ-blogs-1

Als werkgever investeer je veel in jouw mensen. Je wil graag dat zij gedegen kennis hebben van jouw bedrijf, producten en/of dienstverlening. Je staat dan ook niet bepaald te springen als jouw medewerker ontslag neemt om bij de concurrent aan de slag te gaan. Mag hij eigenlijk zomaar al zijn kennis meenemen naar de concurrent? Veel werkgevers proberen dit probleem op te lossen met een concurrentiebeding. De nieuwe wet Werk en Zekerheid beperkt echter de mogelijkheden hiervan.

Met ingang van 1 januari 2015 is het namelijk niet meer mogelijk om ‘standaard’ een non-concurrentiebeding (of een zogenaamd relatiebeding) op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In een contract voor bepaalde tijd is het opnemen van een concurrentiebeding alleen nog toegestaan als je dit beding goed motiveert. Uit deze motivatie moet blijken dat je zwaarwegende bedrijfsbelangen hebt als je ervoor kiest dit op te nemen. Het concurrentiebeding moet op schrift staan en kan alleen overeengekomen worden met een meerderjarige werknemer.

Niet goed gemotiveerd? Dan niet geldig.

Wordt er in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd géén motivering opgenomen, dan is het beding nietig; je kunt er dus geen beroep op doen. Heb je het beding wel gemotiveerd, maar is jouw medewerker van mening dat deze motivering gebrekkig is of dat er geen sprake (meer) is van zwaarwegende bedrijfsbelangen, dan kan hij het beding ter beoordeling voorleggen aan de rechter. Deze kan het beding in zijn geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Maar zelfs met een goede motivatie mag je geen onredelijke beperkingen opleggen aan jouw (ex)werknemer. Dit geldt overigens ook als je een concurrentiebeding oplegt aan een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd. Als je hem ernstig belemmert om ergens anders te werken, kan de rechter bepalen dat je aan jouw (ex-)werknemer een vergoeding moet betalen. De rechter bepaalt de hoogte van deze vergoeding.

Sla niet door!

De WWZ maakt het opleggen van een concurrentiebeding wat lastiger. Toch kun je, zolang je geen onredelijke beperkingen oplegt aan jouw medewerker, je bedrijfskennis beschermen. Leg het concurrentiebeding wel altijd op een juiste manier schriftelijk vast. En maakt een medewerker promotie of verandert hij van functie? Denk er dan aan om het concurrentiebeding opnieuw overeen te komen.

12 november 2014