Verlengen of aanzeggen? Informeer uw werknemer!

Aanzegtermijn bij contracten van bepaalde tijd binnen de WWZ

WWZ-blogs-1

Veel werkgevers bieden een nieuwe medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan. Zo'n overeenkomst eindigt altijd ‘van zelf’ op de laatste dag. Wil je niet met hem of haar verder? Dan schat je waarschijnlijk in of de kans groot is, dat je medewerker het bijltje er acuut bij neer gooit. Afhankelijk van deze inschatting informeer je de werknemer waarschijnlijk enkele weken voor afloop van het contract of iets dichter bij de einddatum.

Aanzeggen: iets anders dan opzeggen

Vanaf 1 januari 2015 kun je het informeren van jouw medewerker niet meer onbeperkt voor je uit schuiven. Je moet uiterlijk één maand voor afloop van een dienstverband voor bepaalde tijd jouw medewerker schriftelijk informeren of over het verlengen of beëindigen van het dienstverband.

Ga je verlengen? Dan moet je aangeven op welke voorwaarden jij de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten. Achteraf moet je kunnen bewijzen dat je aan deze zogenaamde aanzegverplichting hebt voldaan. Kies daarom bij voorkeur voor een aangetekende verzending.

Vergeten aan te zeggen?

Vergeet je om jouw werknemer (op tijd) te informeren over wat er gaat gebeuren na de einddatum in zijn tijdelijke contract? Dan loop je het risico dat je aan jouw medewerker een vergoeding verschuldigd bent. Deze kan oplopen tot het bedrag van één maandsalaris.

Als je bijvoorbeeld één of twee weken te laat bent met het informeren van jouw medewerker, dan ben je naar rato een vergoeding verschuldigd. Jouw medewerker heeft twee maanden om zijn verzoek tot betaling van deze ‘aanzegboete’ van je te vorderen.

Geen voorwaarden vermeld?

Stel: je geeft tijdig aan dat je de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten, maar je vergeet aan te geven op welke voorwaarden. Wat gebeurt er dan na de einddatum van het contract? In dat geval blijven de arbeidsvoorwaarden gehandhaafd uit het voorgaande contract en de duur van de nieuwe arbeidsovereenkomst is automatisch even lang als de vorige (maximaal één jaar).

31 oktober 2014