Transitievergoeding in de WWZ: niet voor minderjarigen?

Regels rondom de transitievergoeding in de WWZ aangescherpt

WWZ-blogs-1

We beginnen langzaamaan te wennen aan de transitievergoeding. Al blijkt het berekenen ervan nog wel een (wiskundige) uitdaging. Zeker met alle uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor werknemers onder de 18. En wat te doen met een dienstverband dat gedeeltelijk beëindigd wordt?

Onder de 18

Is jouw werknemer vóór zijn 18e jaar in dienst getreden en werkt hij gemiddeld maximaal 12 uur per week? Dan kan het zo maar zijn dat je geen of minder transitievergoeding verschuldigd bent dan je in eerste instantie dacht. De maanden voor de leeftijd van 18 jaar waarin gemiddeld maximaal 12 uur per week werd gewerkt, tellen namelijk niet mee voor de berekening van de duur van het dienstverband. Het kan dus zomaar zijn dat een werknemer hierdoor nog niet de volle 24 maanden in dienst is of dat de duur van zijn dienstverband korter is, terwijl deze 24 maanden een vereiste zijn van de transitievergoeding. Kijk hier goed naar, want het kan je geld besparen!

Gedeeltelijke beëindiging

Stel jouw werknemer heeft twee keer een jaarcontract gehad voor 40 uur per week. Nu wil je deze werknemer in dienst houden, maar je weet niet zeker of je wel voor 40 uur werk voor hem hebt. Je biedt hem dan ook een contract voor onbepaalde tijd aan voor 32 uur per week. Moet je nu een transitievergoeding betalen over die 8 uur?

In de wet wordt hier geen antwoord op gegeven en uitspraken van de rechter zijn er ook nog niet over dit onderwerp. Toch gaan wij er van uit dat in dit geval wel een transitievergoeding betaald moet worden. Je zou dit kunnen zien als een deeltijdontslag op initiatief van de werkgever. Er moet dan een transitievergoeding betaald worden over de arbeidsuren die komen te vervallen.

16 oktober 2015