Anticipeer, overzie je speelveld en versterk je positie

Anticipeer op de toekomst door middel van risicospreiding

Blog-Default-730x300

Risicospreiding vormt een belangrijke sleutel naar de toekomst. Afhankelijkheid van die ene manager, grote leverancier of unieke opdracht maakt een onderneming kwetsbaar en minder waardevol. Anticiperen op de toekomst levert een onderneming echt toegevoegde waarde op. Om vandaag de juiste keuzes voor morgen te kunnen maken, is het wel belangrijk het speelveld goed te blijven overzien. Hoe meer in- en overzicht je als ondernemer hebt, hoe beter je kunt anticiperen!

Waardecreatie

Een keuze van vandaag, kan een verandering voor morgen en een versterking van de bedrijfspositie betekenen. Dit maakt het een stuk makkelijker om bijvoorbeeld een lening van de bank te krijgen en te kunnen investeren in jouw bedrijf. Het is van belang om na te gaan hoe een bank, crediteur, debiteur of potentiële aandeelhouder naar het rendement en de risico’s van uw onderneming kijkt? Welke punten zijn voor zo iemand van belang? Wat geeft vertrouwen... en wat juist niet? Bij waardecreatie kijken we naar de kans en impact van een situatie. Wat is de impact en de kans indien een belangrijke klant geen product of dienst meer kan of wil afnemen? Of wanneer jouw klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen? Uit ervaring weet ik dat je zelf tijdig acties kunt uitzetten die kunnen leiden tot een enorme waardecreatie van jouw onderneming.

Hoe goed is jouw onderneming?

Daarnaast is het van belang om na te gaan hoe jouw bedrijf in een bepaalde situatie kan handelen. Hoe goed is je bedrijf in staat om aan de hand van jouw managementinformatie het rendement per activiteit in jouw onderneming te analyseren? Of hoe goed zijn de bedrijfsprocessen van jouw onderneming ingericht om efficiënt te kunnen produceren en/of te leveren? Kun je hier met volle tevredenheid antwoord op geven of liggen hier nog kansen voor jou als ondernemer? Allemaal vragen waarop je een duidelijk antwoord moet hebben, als je jouw bedrijf meer waard wilt laten worden.

25 september 2015