Bedrijfswaardering in de praktijk

Hoe bepalen professionals wat jouw bedrijf waard is?

Laag-13-730x300

In de praktijk worden diverse methoden gehanteerd om de waarde van een onderneming te bepalen. Hierbij valt met name te denken aan de rentabiliteitsmethode en de intrinsieke waarde methode, of een combinatie van deze methoden.

Om een reëel beeld te schetsen van de waarde van een onderneming is het echter noodzakelijk om toekomstgerichte geldstromen te bepalen. Historische boekhoudkundige gegevens zeggen immers weinig over de toekomstige geldmiddelen waarover een ondernemer kan beschikken. Om deze toekomstgerichte geldstromen te bepalen dienen goed doordachte, realistische prognoses opgesteld te worden. Vervolgens wordt de waarde van deze toekomstige geldstromen bepaald. Deze methodiek staat beter bekend als de “Discounted Cash Flow methode”.

Het waarderen van een onderneming heeft niet slechts tot doel te onderbouwen wat een gek voor de onderneming geeft. Een waardebepaling kan worden gebruikt als beslissingscriterium en als instrument bij het vergroten van de potentiële toekomstige verkoopopbrengst.

Ook kan besloten worden de transactie uit te stellen indien voor de verkoper de verwachte opbrengst lager is dan gewenst. Een goede waardebepaling maakt niet alleen het uitgangspunt voor de onderhandelingen inzichtelijk, maar geeft ook uiterst waardevolle informatie voor een cruciale beslissing: nú verkopen óf uitstellen.

 

19 oktober 2016