De juiste stap op weg naar duurzaam rendement

Hoe haal je als ondernemer meer rendement uit jouw onderneming?

Blog-Default-730x300

Iedere ondernemer wil meer rendement uit zijn onderneming halen. Het liefst zo snel, simpel en makkelijk mogelijk. Om dit te realiseren is meer nodig dan je denkt. Je moet weten hoe het rendement in uw onderneming tot stand komt, waar het geld verdiend wordt, waar geld blijft liggen en waar het wordt uitgegeven. Heb je beschikking over deze kennis, dan heb je inzicht in het verbeterpotentieel van alle facetten van het bedrijf.

Kennis is één, maar proactief inspelen is een tweede. Het is mogelijk dat je hierbij opnieuw moet gaan investeren, met geld dat je eigenlijk niet hebt. Een financiering aanvragen is dan een logisch gevolg. De slagingskans vergroot wanneer je goed inzicht in het rendement hebt. Maar hoe zet je de juiste stap op weg naar ‘duurzaam’ rendement en daarmee het verkrijgen van een financiering?

Rendementsverbetering

Je bekijkt de financiële cijfers om te weten hoe het bedrijf ervoor staat, maar biedt dit voldoende actueel inzicht in de sterke en zwakke punten van jouw bedrijf, de trends in jouw bedrijf en branche en het resultaat van jouw bedrijf ten opzichte van de gehele branche? Ik moet je helaas teleurstellen: met alleen cijfers uit de kolommenbalans kom je er niet. Maak je van de cijfers informatie, dan ben je al goed op weg. Gebruik je de informatie om het bedrijf te besturen, dan zit je op de juiste weg.

In topvorm

Of het nu goed gaat met jouw bedrijf, matig of ronduit slecht: ik verzeker je, het kan áltijd beter. Er zijn namelijk altijd kansen om te groeien. In rendement, maar daarnaast ook in persoonlijke groei als ondernemer en in de groei in prestatie en plezier bij jouw medewerkers. Grijp deze kansen. Haal het maximale talent uit jouw medewerkers, blik samen terug maar ook vooruit, om prestaties en het plezier te verhogen. Leer van fouten en successen. Zo breng je jouw onderneming in topvorm.

De stappen van Rendementsdenken

In grote lijnen ziet het stappenplan van het Rendementsdenken er als volgt uit:

Stap 1: het Richten (“Wat willen we verdienen en hoe realiseren we dit in de huidige markt”)
Stap 2: het Inrichten (“Wie en wat hebben we daarvoor nodig”)
Stap 3: het Verrichten (“Het gaan doen én steeds volgen of we op koers liggen”)
Stap 4: de Vooruitzichten (“Steeds vooruit blijven kijken om tijdig te kunnen anticiperen om op koers te blijven”).

Tips voor jou en je ‘kartrekkers’:

  1. Wees transparant over je ambitie, hoe het rendement tot stand komt en wees duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.
  2. Stuur niet op perioderesultaten, kijk samen altijd vooruit naar het te verwachte rendement voor het gehele jaar.
  3. Benoem samen iedere maand de benodigde concrete verbeteracties om het gewenste rendement te realiseren.
29 juni 2015
Eric Vos

Door Eric Vos