Wat te doen als de huur niet meer betaald kan worden?

Moet de huur gewoon betaald worden of is een beroep op overmacht mogelijk?

Wat te doen als de huur niet meer betaald kan worden?

Als gevolg van de corona-uitbraak moeten veel ondernemers nog steeds vaak noodgedwongen de deuren van hun bedrijfs- of winkelpand gesloten houden. Het einde van deze periode is nog niet in zicht. Sommige ondernemers vinden een compensatie in de TVL-regeling, maar de compensatie is vaak onvoldoende om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen. Moet de huur gewoon betaald worden, is een beroep op overmacht mogelijk of zijn er andere oplossingen?

Om te beginnen is het belangrijk te weten wat je met jouw verhuurder bent overeengekomen. De afspraken zijn meestal vastgelegd in een huurovereenkomst en in de bijbehorende algemene bepalingen. Kun je op dit moment de huur niet betalen als gevolg van vermindering van inkomsten door de coronacrisis, dan bieden veel huurcontracten een huurder geen mogelijkheid vanwege de coronacrisis uitstel van betaling of een huurkorting eenzijdig te kunnen afdwingen

Ga in gesprek en probeer de pijn te delen

Ontbreken goede en helpende afspraken, dan is er geen andere mogelijkheid om allereerst met jouw verhuurder in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor een tijdelijke huurkorting en/of uitstel van de verplichting tot betaling van (de resterende) huur, dan wel de rechter erbij te betrekken. De Haagse rechtbank kende onlangs aan twee horecaondernemers 50% huurkorting toe over de maanden dat ze vanwege het coronavirus hun deuren moesten sluiten. Deze uitspraken geven je een huurder geen recht op huurkorting; je blijft immers gebonden aan de afspraken die zijn vastgelegd in je eigen huurovereenkomst. Maar duidelijk wordt wel dat rechters in deze coronatijd de belangen van huurders steeds vaker meewegen.

Een prima opening om in overleg te treden met je verhuurder. Houdt in gedachten dat het belangrijk is transparant te zijn over de ontvangen overheidssteun en of er, ondanks de sluiting, nog enige omzet is gerealiseerd. Spreek je met je verhuurder af om ‘de pijn te delen’, maak dan duidelijke afspraken voor welke periode huurkorting wordt verleend en binnen welke termijn een resterende huurachterstand moet worden ingelopen. Mogelijk biedt het inroepen van de verstrekte bankgarantie of waarborgsom ruimte. Leg afspraken altijd schriftelijk vast.

De overheid en ook organisaties zoals Detailhandel Nederland en Horeca Nederland doen het dringende verzoek aan verhuurders en huurders om samen naar oplossingen te zoeken voor de liquiditeitsproblemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Niet alleen huurders worden in deze tijd zwaar getroffen, hetzelfde kan gelden voor verhuurders.

De liquiditeit van je bedrijf op peil houden

Naast in gesprek gaan met je verhuurder zijn er ook andere mogelijkheden om voldoende liquide middelen beschikbaar te houden. Lees er meer over in de blog "10 manieren om de liquiditeit van je bedrijf op peil te houden tijdens de coronacrisis".

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Wil je meer informatie of heb je vragen? Dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met juriste Renate Baken van Bol Adviseurs. 

Renate Baken C

Renate Baken
r.baken@boladviseurs.nl
088 - 1211 339

 
Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »

 

Apr 10, 2020 10:19:19 AM