Verlenging bijzonder uitstel van betaling tot 1 oktober 2021

Het kabinet heeft het bijzonder uitstel van betaling i.v.m. de Coronacrisis verlengd tot 1 oktober aanstaande. Deze verlenging voorkomt dat ondernemers vanaf 1 juli 2021 onverhoopt in liquiditeitsproblemen komen omdat het uitstel van lopende belastingverplichtingen zou eindigen.

De verlenging betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 oktober 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Voor ondernemers die na 1 juli 2021 voor de eerste keer een aanvraag doen betekent dit dat zij tot 1 oktober 2021 hun nieuw opkomende belastingverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen. Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 oktober 2021 kunnen vragen.

Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 oktober 2021 hoeven te worden hervat. Voor de loon- en omzetbelasting houdt dit in dat de belasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 oktober 2021 weer tijdig moet worden voldaan.  

Bekijk het Coronadossier »                 

Jul 5, 2021 4:51:47 PM