Vergoedingspercentage TVL Q2 2021 verhoogd naar 100%

Op 12 maart 2021 heeft het kabinet per brief aangekondigd om het vergoedingspercentage in de TVL in het tweede kwartaal te verhogen naar 100%. Eind maart 2021 wordt deze gewijzigde regeling voorgelegd aan de Europese Commissie ter goedkeuring in verband met de staatsteunregels. De verwachting is dat de TVL Q2 2021 in de tweede helft van mei opengesteld zal worden.

De gewijzigde regeling is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vaste lastenpercentage van de sector. Onderstaand wordt een rekenvoorbeeld voor een doorsnee café-ondernemer en kledingzaak weergegeven om het effect van deze intensivering te illustreren. De situatie verschilt per ondernemer en staat los van de overige kabinetsmaatregelen, zoals het verleende fiscale uitstel en de garantieregelingen.

Voorbeeld: Caféonderneming

  • Een doorsnee caféonderneming met een omzet van €120.000 per kwartaal, een loonsom van €20.700* per kwartaal en €30.000** aan vaste lasten per kwartaal krijgt bij een omzetverlies van 40% in Q2 2021 voor dat kwartaal in totaal €19.400 aan subsidie vanuit de TVL en de NOW (€12.000 TVL + 7.400 NOW). Zonder de intensivering zou dit €17.950 zijn (€10.200 TVL + €7.750 NOW). De ondernemer gaat er dus met de intensivering per saldo €1.450 op vooruit.
  • Bij een omzetverlies van 100% in Q2 2021 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal €48.450 aan subsidie vanuit de TVL en de NOW (€30.000 TVL + €18.450 NOW). Zonder de intensivering zou dit €44.850 zijn (€25.500 TVL + €19.350 NOW). De ondernemer gaat er dus met de intensivering per saldo €3.600 op vooruit.

Voorbeeld: Kledingzaak

  • Een doorsnee kledingzaak met een omzet van €200.000 per kwartaal, een loonsom van €25.000* per kwartaal en €30.000** aan vaste lasten per kwartaal krijgt bij een omzetverlies van 40% in Q2 2021 voor dat kwartaal in totaal €22.100 aan subsidie vanuit de TVL en de NOW (€12.000 TVL + €10.100 NOW). Zonder de intensivering zou dit €20.600 zijn (€10.200 TVL + €10.400 NOW). De ondernemer gaat er dus met de intensivering per saldo €1.500 op vooruit.
  • Bij een omzetverlies van 100% in Q2 2021 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal €55.300 aan subsidie vanuit de TVL en de NOW (€30.000 TVL + €25.300 NOW). Zonder de intensivering zou dit €51.450 zijn (€25.500 TVL + €25.300 NOW). Zonder de intensivering zou dit €51.450 zijn (€25.500 TVL + €25.950 NOW). De ondernemer gaat er dus met de intensivering per saldo €3.850 op vooruit.

Let op: mogelijk consequenties voor NOW-subsidie!

Naar huidige inschattingen is er een groep van bedrijven die, door de verruiming van de TVL de toegang tot de NOW kunnen verliezen. Dit zijn bedrijven in sectoren met een hoog vaste lastenpercentage (tenminste 34%) en een omzetverlies relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL. Het kan zijn dat een bedrijf per saldo minder steun zal ontvangen. Voor iedere euro extra steun uit de TVL wordt grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd, omdat de NOW zich baseert op een omzetbegrip waar steun vanuit de TVL onderdeel van uitmaakt.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Wil je meer informatie over de TVL Q2 2021of heb je een vraag over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Joyce de Graaff of Bas Jeckmans.  Zij helpen je graag verder!

Joyce de Graaff LR - C

Joyce de Graaff
j.graaff@boladviseurs.nl
088 - 1211 443

Bas Jeckmans LR - C

Bas Jeckmans
b.jeckmans@boladviseurs.nl
088 - 1211 346


*De loonsommen zijn gebaseerd op de totale personele kostenpercentages van de betreffende sectoren, gecorrigeerd voor de verschillen tussen de bij de NOW gebruikte loonsom uit de Polisadministratie en de bijkomende personele lasten à 40% (Bron: CBS Statline)
**Hierbij is uitgegaan van de vaste lasten
percentages die bij de TVL wordt gehanteerd, welke zijn gebaseerd op CBS-data op 2-digitniveau. Voor eet- en drinkgelegenheden is dit 25%, voor de detailhandel 15%.

Mar 15, 2021 2:13:17 PM