Veelgestelde vragen over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Per 30 juni 2020, 12:00 uur kunnen mkb-bedrijven en zzp’ers die als gevolg van de crisismaatregelen rond het coronavirus (COVID-19) minimaal 30% omzetverlies hebben geleden een Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL) van maximaal €50.000 aanvragen. In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen over de TVL op een rij.

Overzicht

 1. Wat zijn de voorwaarden voor de TVL?
 2. Voor wie is de TVL bedoeld? 
 3. Wanneer en waar kan de TVL worden aangevraagd?
 4. Voor de TOGS-regeling heeft mijn onderneming een aanpassing van de SBI-code gekregen. Moet er opnieuw een aanpassing voor de TVL-regeling aangevraagd worden?
 5. Mijn onderneming staat geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen? 
 6. Hoe wordt de TVL berekend?
 7. De btw-aangifte wordt per kwartaal gedaan en juni t/m september valt in 2 kwartalen. Hoe wordt het totale omzetverlies berekend? 
 8. De onderneming beschikt niet over omzetcijfers van juni-september 2019 omdat de onderneming toen nog niet bestond. Hoe wordt het omzetverlies dan berekend?
 9. De onderneming is tussen 1 en 15 maart 2020 opgestart. Waarom bedraagt de tegemoetkoming dan €1.000?
 10. Kan gebruik worden gemaakt van de TVL als al gebruik is gemaakt van de TOGS?
 11. Kan gebruik worden gemaakt van de NOW én de TVL?
 12. Wanneer dient de definitieve aanvraag voor de TVL te worden ingediend?

1. Wat zijn de voorwaarden voor de TVL?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het Handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest van zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

2. Voor wie is de TVL bedoeld? 

De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

3. Wanneer en waar kan de TVL worden aangevraagd?

Mkb-bedrijven kunnen de subsidie vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. De TVL is één keer aan te vragen voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

4. Voor de TOGS-regeling heeft mijn onderneming een aanpassing van de SBI-code gekregen. Moet er opnieuw een aanpassing voor de TVL-regeling aangevraagd worden?

Nee, dat is niet nodig. Bedrijven die onder een verkeerde SBI-code stonden ingeschreven en gebruik maakten van de TOGS-regeling, kunnen de TVL aanvragen. Het is niet nodig om een nieuwe melding te maken van een niet-aansluitende SBI-code. Bedrijven met SBI-codes die later zijn toegevoegd aan de TOGS-regeling, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Bedrijven die nog geen besluit hebben over de wijziging van hun SBI-code, kunnen beter wachten met hun TVL aanvraag totdat zij het besluit van de SBI-wijziging hebben ontvangen.

5. Mijn onderneming staat geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen? 

Als de SBI-code niet overeenkomt met de activiteiten van de onderneming, zoals beschreven in het Handelsregister, kan dit gemeld worden bij het RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code.

6. Hoe wordt de TVL berekend?

 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 • De berekening van de subsidie is:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% = hoogte subsidie.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.
Rekenvoorbeeld 1:
  • bedrijf A behaalde in juni t/m september 2019 €600.000 van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;
  • het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;
  • maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50% = €60.000;
  • bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%).
    
Rekenvoorbeeld 2:
  • bedrijf B behaalde in juni t/m september 2019 €20.000 van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €10.000 (50%) minder omzet heeft;
  • het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat €20.000 x 10% = €2.000;
  • bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.

7. De btw-aangifte wordt per kwartaal gedaan en juni t/m september valt in 2 kwartalen. Hoe wordt het totale omzetverlies berekend? 

Als de btw-aangifte per kwartaal wordt gedaan, dan dient de omzet van het tweede kwartaal (april- mei- juni) 2019 gedeeld te worden door 3. Dit wordt bij de omzet van het derde kwartaal (juli-augustus-september) 2019 opgeteld.

Een rekenvoorbeeld:

 • omzet kwartaal 2, 2019: €100.000 / 3 = €33.333 gemiddelde omzet juni 2019;
 • omzet kwartaal 3, 2019: €120.000;
 • bij elkaar opgeteld was de normale omzet (referentieomzet) tussen juni-september 2019 €153.333;
 • voor de verwachte omzet in juni t/m september 2020 doe je hetzelfde;
 • verwachte omzet kwartaal 2, 2020: €60.000 / 3 = €20.000 verwachte omzet juni 2020;
 • verwachte omzet kwartaal 3, 2020: €66.000;
 • bij elkaar opgeteld is de verwachte omzet tussen juni-september 2020: €86.000;
 • de normale omzet - de verwachte omzet = €67.333;
 • het percentage omzetverlies = €67.333 / €153.333 x 100% = 44%.

8. De onderneming beschikt niet over omzetcijfers van juni-september 2019 omdat de onderneming toen nog niet bestond. Hoe wordt het omzetverlies dan berekend?

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste vier maanden na hun startdatum.  Bedrijven die ná 15 november 2019, maar vóór 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn, keer 4.

Een rekenvoorbeeld:

 • bedrijf B is op 1 december 2019 gestart;
 • tussen 1 december 2019 en 15 maart 2020 maakt bedrijf B €35.000 omzet. Bedrijf B bewijst dit met een btw-aangifte en aanvullend bewijsmateriaal uit de  boekhouding;
 • gemiddelde omzet per maand: €35.000 / 3,5 maand = €10.000;
 • gemiddelde omzet in 4 maanden (referentieomzet): €10.000 x 4 = € 40.000;
 • bedrijf B maakt een schatting van zijn omzetverlies;
 • is het omzetverlies groter dan 30%, dan kan bedrijf B de TVL aanvragen.

9. De onderneming is tussen 1 en 15 maart 2020 opgestart. Waarom bedraagt de tegemoetkoming dan €1.000?

Bedrijven die zo kort voor de coronacrisis van start gingen, hebben niet genoeg gegevens om de omzet van juni t/m september onder normale omstandigheden (referentieomzet) in te schatten.  Daarmee zijn het omzetverlies en het subsidiebedrag niet vast te stellen. Om toch een ondersteuning te bieden, ontvangt jouw bedrijf in ieder geval de minimale tegemoetkoming van €1.000. De vaste lasten van het bedrijf moeten tussen juni en september 2020 wel €4.000 of hoger zijn.

10. Kan gebruik worden gemaakt van de TVL als al gebruik is gemaakt van de TOGS?

Ja, dat kan. De TVL gaat over de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS-regeling liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en was tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

11. Kan gebruik worden gemaakt van de NOW én de TVL?

Ja, dat kan. De TVL is een aanvulling op de NOW. Ontvangen NOW-subsidie heeft geen invloed op de hoogte van de TVL. Andersom wel. TVL-subsidie telt als omzet mee, waardoor de NOW-subsidie lager kan worden. Bij elkaar opgeteld is het subsidiebedrag hoger dan wanneer een bedrijf van één regeling gebruik maakt.

12. Wanneer dient de definitieve aanvraag voor de TVL te worden ingediend?

Bedrijven vragen vóór 1 april 2021 vaststelling van de subsidie via de RVO. Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot  een maximum van €50.000.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Wil je meer informatie of heb je een specifieke vraag die niet in dit overzicht terug te vinden is? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Joyce de Graaff of Bas Jeckmans.  Zij helpen je graag verder!

Joyce de Graaff LR - C

Joyce de Graaff
j.graaff@boladviseurs.nl
088 - 1211 443

Bas Jeckmans LR - C

Bas Jeckmans
b.jeckmans@boladviseurs.nl
088 - 1211 346

Jul 16, 2020 11:43:48 AM