Tozo: uitbreiding van de kring van rechthebbenden

Steun voor grensoverschrijdende en pensioengerechtigde zelfstandigen

Op 1 mei is de regeling gepubliceerd die voorziet in de uitbreiding van de kring van rechthebbenden voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Onze eerdere berichtgeving over de Tozo kun je hier vinden.

Samengevat bevat de regeling ten aanzien van grensoverschrijdende zelfstandigen de volgende uitbreidingen:

  • de zelfstandige die rechtmatig woonachtig is in Nederland, en van wie het eigen bedrijf of zelfstandig beroep rechtmatig is gevestigd in een van de andere landen van de EU of EER of in Zwitserland, kan in aanmerking komen voor algemene bijstand (inkomensondersteuning);
  • de zelfstandige die rechtmatig woonachtig is in een van de andere landen van de EU of EER of in Zwitserland, en van wie het eigen bedrijf of zelfstandig beroep rechtmatig is gevestigd in Nederland, kan in aanmerking komen voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal (lening voor bedrijfskapitaal);
  • De pensioengerechtigde zelfstandige die als gevolg van de coronacrisis wordt geconfronteerd met een liquiditeitsprobleem, kan een beroep doen op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal (lening voor bedrijfskapitaal).

Wij merken op dat aan alle overige voorwaarden van de Tozo dient te worden voldaan.

Een zelfstandige die woonachtig is in een andere EU-lidstaat, in een ander EER-land of in Zwitserland kan zich voor de aanvraag voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal melden bij het college van de gemeente Maastricht.

UPDATE: Het loket voor grensondernemers voor de aanvraag van de lening voor bedrijfskapitaal is geopend. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht.

Contact met het Coronacrisis-team »

May 19, 2020 4:03:58 PM