Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): dit is wat je moet weten!

De belangrijkste informatie over Tozo op een rij.

De regering heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de economische gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers te beperken. Eén van die maatregelen is de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo); een regeling voor het aanvragen van inkomensondersteuning of een bedrijfslening. De Tozo is inmiddels nader uitgewerkt en sinds 27 maart 2020 opengesteld voor aanvragen. In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste informatie omtrent deze nieuwe regeling.

Wat houdt de Tozo-regeling in?

De Tozo bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke aanvulling op het inkomen van zelfstandig ondernemers. De regeling  vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van je huishouden en je overige inkomen. Voor gehuwden en samenwonenden is dit maximaal €1.500 per maand, alleenstaanden vanaf 21 jaar kunnen rekenen op maximaal €1.050. Voor de leeftijdsgroep 18-21 jaar gelden lagere bedragen. De maximale uitkeringsduur is drie maanden.

De Tozo is dus een aanvulling op het inkomen. Als je naast je eigen onderneming ook nog een inkomen uit loondienst hebt, vult de Tozo slechts aan tot bovengenoemde bedragen. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

  • De mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tegen gunstige voorwaarden. Het maximum bedrag van de lening is €10.157 en de rente bedraagt 2%. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden en de lening heeft een looptijd van maximaal drie jaar. De eerste aflossingen hoeven pas in 2021 plaats te vinden.

Let op! Mogelijk hebben ondernemers zowel recht op de Tozo als op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (link naar tekst TOGS), waarbij ondernemingen een eenmalige gift van €4.000 krijgen. Deze gift heeft geen invloed op de hoogte van de Tozo-regeling.


Wie komt in aanmerking voor Tozo?

Zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Tozo. Dit geldt voor zowel ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) als ondernemers met personeel. Ook directeuren-grootaandeelhouders (DGA) van een B.V. met volledige zeggenschap die de financiële risico’s dragen komen in aanmerking. Daarnaast gelden onder meer nog de volgende voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Je onderneming stond op 17 maart 2020, 18.45 uur ingeschreven bij de KvK.
  • Je bent in Nederland woonachtig.
  • Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of hebt een geldig verblijfsdocument.
  • Je werkt ten minste 1225 uur per jaar in je onderneming. Als je onderneming nog geen jaar geleden is opgericht, geldt de norm van gemiddeld minimaal 24 uur per week.
  • Je onderneming is in Nederland gevestigd of de hoofdzakelijk werkzaamheden worden in Nederland uitgevoerd.

Wil jij direct weten of je in aanmerking komt voor de Tozo? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een handige checklist opgesteld

Hoe vraag ik de Tozo aan?

Je kunt Tozo aanvragen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Ook als je bedrijf in een andere gemeente ingeschreven staat, vraag je Tozo aan in je eigen woongemeente. Gemeenten zullen de aanvragen proberen zo veel mogelijk digitaal te regelen. Bekijk hiervoor de website van jouw gemeente en volg de instructies die daar worden vermeld.

Houd er rekening mee dat je bepaalde informatie moet aanleveren bij je aanvraag, zodat de gemeente na kan gaan of je recht hebt op de Tozo. Denk hierbij aan je inschrijving bij de KvK,  je eigen ID-bewijs en informatie over de samenstelling van je huishouden. Ook dien je de sector waarbinnen je onderneming actief is en eventueel het aantal personeelsleden dat in dienst is te vermelden.

Tot wanneer kan ik Tozo aanvragen?

Vooralsnog geldt de regeling vanaf 1 maart tot 1 juni 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling. 

Wanneer ontvang ik een reactie?

De Tozo wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. Het streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door de grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Gemeenten kunnen dan overgaan tot het verstrekken van een voorschot.

Wat moet ik doen als er wijzigingen optreden?

Je bent verplicht om wijzigingen in je inkomenssituatie uit jezelf door te geven. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. Achteraf wordt door de gemeenten het daadwerkelijke inkomen gecontroleerd en wordt het eventueel te veel betaalde bedrag teruggevorderd. Gemeenten zijn bevoegd om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. 

Wordt deze regeling verlengd?

De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. Het kabinet heeft besloten om deze regeling te verlengen en de voorwaarden aan te passen. Deze regeling wordt eenmalig verlengd tot 1 oktober 2020. Deze nieuwe Tozo-regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder deze regeling geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Bij de aanvraag van deze regeling wordt verzocht om een verklaring van de onderneming en diens partner dat sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de Coronacrisis. Ook de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven. De uitwerking van deze nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd. Zodra er meer informatie bekend is, wordt dit op onze website vermeld.

Meer weten?

Wil je meer weten over de voorwaarden van de Tozo-regeling of twijfel je of je in aanmerking komt? Op de site van de Rijksoverheid vind je de meest gestelde vragen op een rij. Kom je er zelf niet helemaal uit of heb je hulp nodig bij het doen van een aanvraag? De specialisten van Bol Adviseurs staan altijd voor je klaar! Neem vrijblijvend contact op met ons coronacrisis-team en wij helpen je graag verder!

Contact met het Coronacrisis-team »                    Bekijk het Coronadossier »

 

Mar 30, 2020 4:33:19 PM