Stappenplan: Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst?

Laatste update: 4 mei 2020

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet fiscale maatregelen genomen die de liquiditeitspositie van ondernemers ondersteunen:

 • Bij betalingsproblemen als gevolg van de corona-uitbraak wordt bijzonder uitstel van betaling verleend. Het bijzonder uitstel van betaling geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.
 • De invorderingsrente en de belastingrente worden tijdelijk verlaagd naar 0,01%.
 • Verzuimboetes voor het niet tijdig betalen van belastingen waarvoor bijzonder uitstel van betaling kan worden verleend, worden kwijtgescholden of niet opgelegd.

De invorderingsrente wordt verlaagd voor alle belastingschulden. Deze wordt in rekening gebracht bij het verstrijken van de betalingstermijn. De belastingrente wordt verlaagd voor alle belastingen waarvoor deze rente wordt geheven, in dit kader met name: inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Lees verder voor meer informatie over de  voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling en wat je zelf al kunt doen aan de hand van ons stappenplan.

Vennootschapsbelasting & inkomstenbelasting

Je hoeft géén actie te ondernemen als je:

 • Nog geen voorlopige aanslag hebt ontvangen voor het jaar 2019 en/of 2020.

Je kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij betalingsproblemen als je:

 • Een aanslag hebt ontvangen met een te betalen bedrag aan belasting, maar deze is nog niet betaald.
 • Een voorlopige aanslag voor het jaar 2020 hebt ontvangen en betaald en je verwacht een lagere winst door de corona-uitbraak. Je kunt dan deze voorlopige aanslag wijzigen en je krijgt het eerder betaalde bedrag terug.
 • Een herziene aanslag hebt ontvangen, waarbij er na de verlaging van de voorlopige aanslag, nog een te betalen bedrag overblijft.
 • Een voorlopige aanslag voor het jaar 2019 hebt ontvangen en betaald en je een verlies verwacht voor het jaar 2020. In dat geval kun je overwegen om de voorlopige aanslag voor het jaar 2019 te verlagen, met een belastingteruggaaf als gevolg, vooruitlopend op het komende verlies voor 2020. 

Omzetbelasting

 • Doe je in 2020 maandaangifte BTW? Zorg dan dat je de aangifte uiterlijk op het einde van de maand  hebt ingediend. Betaling kan achterwege blijven indien je voornemens bent om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Een boete voor het te laat betalen zal bij uitstel van betaling niet worden opgelegd dan wel worden kwijtgescholden, maar dat geldt niet voor een eventuele boete voor het te laat doen van aangifte.
 • Doe je in 2020 kwartaalaangifte BTW? Zorg dan dat je de aangifte over het eerste kwartaal van 2020 wel uiterlijk 30 april 2020 hebt ingediend. Betaling kan achterwege blijven indien je voornemens bent om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Een boete voor het te laat betalen zal bij uitstel van betaling niet worden opgelegd dan wel worden kwijtgescholden, maar dat geldt niet voor een eventuele boete voor het te laat doen van aangifte.
 • Het voorgaande geldt ook voor in 2019 of eerdere jaren te weinig afgedragen of teveel teruggevraagde BTW en de daarvoor in te dienen suppletie.

Loonbelasting

 • Doe je in 2020 maandelijks of per vier weken aangifte loonbelasting? Zorg dan dat je de aangifte over de betreffende maand tijdig indient. Betaling kan achterwege blijven indien je voornemens bent om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Een boete voor het te laat betalen zal bij uitstel van betaling niet worden opgelegd dan wel worden kwijtgescholden, maar dat geldt niet voor een eventuele boete voor het te laat doen van aangifte.
 • Het voorgaande geldt ook voor in 2019 of eerdere jaren te weinig afgedragen loonbelasting en het daarvoor in te dienen correctiebericht.

Bijzonder uitstel van betaling

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Na een ingediend verzoek zal automatisch 3 maanden uitstel van betaling worden verleend indien je in het verzoek daartoe opneemt dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Voor uitstel langer dan 3 maanden is een aanvullend verzoek met aanvullende informatie nodig. Alle verzoeken zullen uiteindelijk door de Belastingdienst beoordeeld gaan worden.

Voor belastingjaren waarvoor reeds tijdig een aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting is ingediend, kan stap 1 overgeslagen worden en begint het stappenplan bij stap 2.

Stappenplan voor het aanvragen van uitstel van betaling

 1. Doe tijdig en correct aangifte, maar betaal vervolgens niet bij betalingsproblemen.
 2. Dien zo snel mogelijk, maar niet later dan 2 weken na het moment waarop de belasting betaald had moeten worden, een melding betalingsonmacht in. Via deze link kunt je het formulier betalingsonmacht invullen en verzenden naar de Belastingdienst.


  Let op! Je hoeft niet meer afzonderlijk een melding van betalingsonmacht te doen als je i.v.m. corona om betalingsuitstel gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt.
 3. Wacht op ontvangst van de naheffingsaanslag.
 4. Wij adviseren je om binnen 14 dagen na stap 3 (ontvangst van de naheffingsaanslag) een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in te dienen. Je krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling.
  Via deze link kunt je een voorbeeldbrief met instructie openen die je kunt verzenden naar de Belastingdienst. 
 5. Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig.
 6. Inmiddels is het ook mogelijk om online bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Voor meer informatie klik je op deze link.

Hulp nodig? Onze fiscalisten ondersteunen je graag!

We kunnen ons voorstellen dat er veel op je afkomt deze periode. Aarzel daarom niet om bij vragen contact met ons op te nemen; we helpen je graag verder! Fiscalist Marcel Peusens kan je meer vertellen over de precieze voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Ook kan hij je helpen bij het daadwerkelijk doen van een aanvraag.

Marcel Peusens C

Marcel Peusens
m.peusens@boladviseurs.nl
088 - 1211 455

 
Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »

 

May 4, 2020 7:00:00 AM