Schulden saneren met de WHOA? Breng eerst deze 8 zaken in kaart!

Een onderhands akkoord met je schuldeisers bereik je alleen met de juiste voorbereiding

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt vanaf 1 januari 2021 ondernemers een helpende hand om schulden te saneren. Ben je, bijvoorbeeld door de coronacrisis, in een positie beland dat schulden niet meer betaald kunnen worden, dan biedt een onderhands akkoord met schuldeisers mogelijk een oplossing om met een schone lei verder te gaan. In het blog Faillissement aanstaande? Overweeg het reorganiseren van schulden beschrijven we wat de WHOA precies inhoudt. In dit artikel lees je hoe je een WHOA-traject goed kunt voorbereiden en met welke aandachtspunten je rekening moet houden. 

Hoe bereid je een WHOA-traject goed voor?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Besluit je om daadwerkelijk een WHOA-traject te starten, dan is het belangrijk dat je de rechtbank van voldoende informatie voorziet. Denk hierbij aan de antwoorden op de onderstaande vragen:

 1. Wat is de omvang en oorzaak van de schuldenlast?
 2. Is de onderneming in de kern levensvatbaar en zijn de operationele activiteiten rendabel?
 3. Wat is de waarde van de onderneming? Zowel de waarde in de situatie van een liquidatie (liquidatiewaarde) als de waarde in de situatie waarin de schuldenlast is gereorganiseerd (reorganisatiewaarde).
 4. Hoe groot is de financieringsbehoefte (intern of extern) om een akkoord te kunnen aanbieden?
 5. Is er een goed reorganisatieplan?
 6. Is de bestuurder in overleg getreden met de aandeelhouders en wat is de uitkomst van dit overleg?
 7. Welke acties zijn al ondernomen om tot een akkoord met de schuldeisers te komen?
 8. Is er een taxatie overlegd waaruit blijkt dat schuldeisers door een akkoord in een betere positie belanden dan als gevolg van een faillissement.

Wil je meer weten over de exacte route die je tijdens een WHOA-traject moet doorlopen? Op de website van de Kamer van Koophandel vind je een praktische WHOA-routekaart.

WHOA in de praktijk: ook mogelijk voor het mkb

Na de inwerkingtreding van de WHOA stroomden al snel de eerste verzoeken bij de rechtbank binnen. Inmiddels zijn er negen WHOA-uitspraken verschenen. Hoewel aanvankelijk werd verwacht dat een WHOA-traject voorbehouden zou zijn aan de grote ondernemingen, wordt de WHOA ook door mkb-ondernemers aangegrepen als middel om de schuldenproblematiek het hoofd te bieden.

 Onderstaand een vijftal punten die de praktijk ons tot nu toe heeft geleerd over de WHOA:

 • Een WHOA-traject hoeft niet alleen gericht te zijn op doorgaan, maar kan ook worden ingezet om te komen tot een gecontroleerd einde van je onderneming.
 • Bedenk dat de rechtbank gevraagd kan worden om toewijzing van een zogenaamde afkoelingsperiode. Tijdens deze periode is er meer lucht om het schuldeisersakkoord voor te bereiden. Beslaglegging of een faillissementsaanvraag worden buiten de deur gehouden. De bank mag in deze periode schulden niet verrekenen met het saldo op de bankrekening van de onderneming.
 • Voorkom misbruik van de WHOA. Bij twijfel over misbruik van het schuldeiserakkoord, kan de rechter een observator benoemen. Deze houdt toezicht op de totstandkoming van het akkoord en de positie van schuldeiser. Vergeet niet dat de kosten voor het aanstellen van een observator voor rekening komen van de onderneming en dus van invloed zijn op het aanbod dat aan schuldeisers kan worden gedaan.
 • Op verzoek van de schuldenaar maar ook van een schuldeiser, aandeelhouder of ondernemingsraad, kan door de rechtbank een herstructureringsdeskundige worden benoemd. Deze deskundige neemt de lead in de totstandkoming en het aanbieden van het akkoord aan de schuldeisers. De rechtbank kijkt uitermate kritisch naar de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de voorgedragen deskundige(n), specifieke competenties zijn een pré. Bij twijfel volgt geen benoeming.
 • Een pandhouder neemt een bijzondere positie in. Deze schuldeiser wordt tijdens een WHOA traject in beginsel niet beperkt aan zijn rechten en kan doorgaan met het uitoefenen van zijn rechten, zoals bijvoorbeeld het innen van debiteurenvorderingen. De rechtbank kan dit ondersteunen met een machtiging.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Zie je aankomen dat je je schulden straks niet meer kunt betalen en stel je jezelf de vraag of de WHOA wellicht een oplossing biedt voor het saneren van de schulden van je onderneming? Neem dan contact met ons op! Wij kunnen je helpen je schuldenlast in beeld te brengen en de saneringsmogelijkheden te bespreken.

Het kan ook voorkomen dat je als schuldeiser wordt geconfronteerd met een wederpartij die een WHOA-traject wil starten of gestart is en onduidelijk is welke rechten en verplichtingen er op je kunnen rusten. Ook dan kun je bij ons met al je vragen terecht.

Renate Baken LR - C

Renate Baken
r.baken@boladviseurs.nl
088 - 1211 339

Joyce de Graaff LR - C

Joyce de Graaff
j.graaff@boladviseurs.nl
088 - 1211 443


Bekijk het Coronadossier » 

Feb 24, 2021 4:29:11 PM