Retailsector bereikt nieuw steunakkoord huurverplichtingen

Laatste update: 25 juni 2020

Op 10 april 2020 bereikten brancheverenigingen van huurders en verhuurders in de retailsector een steunakkoord met elkaar. Zij gaven hiermee gehoor aan de oproep van de overheid en brancheorganisaties om als verhuurders en huurders samen naar oplossingen te zoeken bij problemen met de huurbetalingen als gevolg van de coronacrisis (lees ook: Wat te doen als de huur niet meer betaald kan worden?). Begin juni is een vervolg gegeven aan de in april gemaakte afspraken in de vorm van Steunakkoord 2.0.

Ondertekenaars van dit akkoord zijn Detailhandel Nederland, INretail, vastgoedorganisaties IVBN, Vastgoed Belang en VGO en het ministerie van Economische Zaken. Ook de banken zijn onderdeel van het akkoord, via de leden van de commissie zakelijk vastgoed van ABN AMRO, Deutsche Bank, ING en Rabobank.

Nieuwe afspraken

In het eerste akkoord is opgenomen dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni worden opgeschort voor retailers die een aantoonbare omzetdaling hebben van minimaal 25% over deze periode, en wel als gevolg van de Coronacrisis. De minimum opschorting is 50%, maar kan waar nodig oplopen tot 75% of zelfs tot 100% voor de zwaarder getroffen retailers.

Na weken van onderhandelingen tussen de retailsector en de vastgoedsector is begin juni het Steunakkoord 2.0 tot stand gekomen. Het eerste akkoord heeft voor veel ondernemers een goede uitwerking gehad, zo schrijft Detailhandel Nederland. Veel huurders en verhuurders hebben afspraken gemaakt in de lijn van het steunakkoord en zijn gekomen tot een gedeeltelijke opschorting van de huurbetalingen over de maanden april, mei en juni 2020. Een substantieel deel van huurders en verhuurders heeft inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting voor huurders. Het blijft een aandachtspunt om aandacht te houden voor de belangen van de verhuurder.

De belangrijkste afspraak uit Steunakkoord 2.0 is de aanbeveling om voor de maanden april en mei 50% van de huurbetalingen kwijt te schelden en dat de huurbetaling van juni voor 50% wordt doorgeschoven naar 2021. Het Steunakkoord blijft echter een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en per locatie.

› Lees steunakkoord 1.0

› Lees steunakkoord 2.0

Steunakkoord niet bindend

Beide akkoorden betreffen geen bindende afspraken, maar geven richtlijnen voor de wijze waarop in de retailsector met de gevolgen van de Coronacrisis zou moeten worden omgegaan. Verhuurders en retailers worden opgeroepen om in goed overleg en met wederzijds begrip met elkaar afspraken te maken over de huurverplichtingen. Uitgangspunt zou moeten zijn een gelijke verdeling van de financiële pijn van de crisis.

Het Steunakkoord 2.0 is ondertekend door de Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN), Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, VastGoedOverleg (VGO), INretail en Detailhandel Nederland.

Jun 25, 2020 7:00:00 AM