De DGA bij ziekte of overlijden

Durf jij erover na te denken?

De DGA bij ziekte of overlijden

In deze bizarre tijd is voor jou als ondernemer veel onzeker. Je hebt veel om over na te denken. Maar vergeet niet je eigen situatie. Wat heb je geregeld als jij tijdelijk of permanent weg zou vallen?

Je moet er niet aan denken, maar het noodlot zal je maar treffen. Je wordt als ondernemer ernstig ziek. Of erger nog, je komt te overlijden. Een verwarrende, trieste periode voor je familie en je eventuele zakenpartner. Hoe verdrietig ook, je kunt het hen wel wat makkelijker maken door je zaken goed te regelen. Niet alleen je familie, maar ook de continuïteit van je bedrijf is gebaat bij goede afspraken.

Stel je wordt ziek

Betalingen moeten kunnen worden uitgevoerd, een extra financiering moet worden aangevraagd en waar nodig moet er een beroep worden gedaan op de steunmaatregelen die de overheid op dit moment biedt. Het zijn slechts voorbeelden.
Maar wat nu als je zelf niet in staat bent om deze beslissingen te nemen en uit te voeren? Een vangnet voor jou als ondernemer is daarom geen overbodige luxe.

Er zijn meerdere oplossingen zoals het benoemen van een tweede bestuurder, bijvoorbeeld je partner. Of het afgeven van een volmacht (vergeet niet een afzonderlijke volmacht voor de bank). En jaarlijks kun je als aandeelhouder een persoon benoemen die jou tijdelijk vervangt in geval van tijdelijke of permanente afwezigheid. We denken graag met je mee voor een oplossing die bij je past.

Goed om ook voor jezelf in beeld te hebben of je voldoende bent verzekerd voor verlies van inkomen in geval van ziekte. Dat moet je als ondernemer immers zelf regelen. Dit kun je via een verzekeringsmaatschappij in orde maken. Je kunt je collectief verzekeren, een vrijwillige ziekteverzekering of WIA-verzekering bij het UWV afsluiten, maar ook een vangnetverzekering is een optie.

Stel je komt te overlijden

Wie zijn je erfgenamen?
Heb je een testament gemaakt dan is het meteen duidelijk wie je erfgenamen zijn. In je testament kun je ook voorwaarden van vererving van de aandelen benoemen. Heb je een zakenpartner waarbij jullie beiden, via een persoonlijke holding in de werkmaatschappij deelnemen, dan vererven de aandelen in de holding. Met je zakenpartner is dan afgesproken dat deze je aandelen mag of moet overnemen. Ligt de eigendom van je onderneming volledig in je eigen handen, denk er dan over na aan wie de aandelen zouden moeten toekomen. Zijn je erfgenamen in staat om de rol van aandeelhouders op zich te nemen?

Wie gaat je bedrijf leiden?
Je hebt bepaald wie je erfgenamen zijn, maar wie gaat de onderneming draaiende houden? Om te voorkomen dat je bedrijf een bepaalde tijd stuurloos is kun je vooraf regelen wie bij je overlijden bestuurder wordt. Ook kun je ideeën rond je bedrijfsvoering vastleggen.

Fiscale narigheid voorkomen
Je wilt niet dat je nabestaanden met financiële zorgen achterblijven. Bij het overlijden van een DGA neemt de fiscus een grote hap uit het vermogen; als dat vermogen niet toegankelijk is voor de nabestaanden kunnen ze onder druk staan om het bedrijf onder slechte omstandigheden te moeten verkopen.

Ziekte en overlijden zijn gevoelige en pijnlijke onderwerpen waar we liever niet over praten. De voorbeelden om ons heen maken echter duidelijk dat het goed is hier toch bij stil te staan. Zorg nu je gezond bent, dat je je zaken op korte en op lange termijn goed hebt geregeld en leg je wensen vast. Dit kan in een levenstestament, testament of in een bedrijfsopvolgingsplan.

Neem contact op om de mogelijkheden voor jouw specifieke situatie door te nemen.

Contact met het Coronacrisis-team »        Bekijk het Coronadossier »

Apr 14, 2020 8:57:17 AM