10 manieren om de liquiditeit van je bedrijf op peil te houden tijdens de coronacrisis

Hoe zorg je voor genoeg beschikbare middelen om je rekeningen te kunnen blijven betalen?

10 manieren om de liquiditeit van je bedrijf op peil te houden tijdens de coronacrisis

De economische impact van het coronavirus is al ruim een jaar groot. Bijna ieder bedrijf ondervindt momenteel de consequenties van de verregaande maatregelen van het kabinet om het virus in te dammen. Sommige ondernemers worden extra hard getroffen, zeker als zij hun bedrijf tijdelijk hebben moeten sluiten of de omzet om andere redenen drastisch teruggelopen is. Het logische gevolg: geen omzet dus geen geld dat de kas binnenstroomt. Daarentegen blijven de vaste lasten wél gewoon doorlopen. Rekeningen stapelen zich op. Hoe houdt je dan tóch genoeg middelen beschikbaar om niet in acute liquiditeitsproblemen te komen? In deze blog beschrijven we 10 manieren hoe ondernemers de liquiditeit van hun bedrijf op peil kunnen houden.

1. Update je liquiditeitsbegroting

Natuurlijk, doordat overheidsmaatregelen vrijwel dagelijks veranderen is het lastig om een realistische inschatting te kunnen maken. Toch is het belangrijk om alvast zo goed mogelijk een blik op de toekomst te werpen. Zet voor jezelf daarom eerst de verwachte inkomsten en uitgaven van de komende twaalf maanden op een rij. Voor inzicht in de liquiditeitsbehoefte op zeer korte termijn is een begroting van 12 weken aanbevolen. Welke omzet valt (deels) weg en welke variabele kosten komen hiermee te vervallen? En: welke vaste kosten kunnen verminderd worden? Des te eerder je mogelijke knelpunten in beeld hebt, des te meer tijd heb je om hierop te anticiperen. Ook nu geldt: regeren is vooruitzien!

Update: Nu het effect van de coronacrisis al ruim een jaar zichtbaar is kun je de voorspellingen toetsen en je begroting bijstellen. Blijf hierbij werken met verschillende scenario’s en koppel hier de benodigde maatregelen aan. Meet de realisatie ten opzichte van de scenario’s zo frequent mogelijk.

2. Ga flexibel om met je debiteuren

Niet alleen jijzelf, maar ook je debiteuren ondervinden hinder van de coronacrisis. Ook zij hebben mogelijk tijdelijk minder liquide middelen beschikbaar. Houdt hier rekening mee, bijvoorbeeld door in termijnen te gaan factureren. Op die manier kun jij een constante liquiditeitenstroom creëren én hoeft je opdrachtgever niet de complete factuur ineens te betalen. Ook kun je kiezen om vooraf een aanbetaling in rekening te brengen, zodat het factuurbedrag gespreid wordt. Natuurlijk kun je je debiteuren ook stimuleren om te betalen, bijvoorbeeld door een korting op de factuur als deze binnen een bepaalde termijn wordt voldaan. Nadeel hiervan is wel dat dit op de lange termijn dan wel weer ten koste gaat van je marge.

3. Ga in gesprek met je crediteuren

Wat voor je debiteuren geldt, geldt andersom natuurlijk ook voor jou. Ga daarom in gesprek met je leveranciers en andere crediteuren over de mogelijkheden van gespreide betaling, aanbetalingen of betalingskorting bij snelle betalingen.

4. Let op je voorraadbeheer

Een van de grootste invloeden op het werkkapitaal en dus de liquiditeit van je onderneming, is het voorraadbeheer. Een efficiënt en effectief voorraadbeheer kan de liquiditeitsdruk namelijk behoorlijk verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanhouden van minder voorraad. Immers: goederen die maar op de plank liggen wachten tot ze worden verkocht, brengen geen geld in het laatje. Daarnaast kun je afspraken maken met je leveranciers over een snellere levertijd. Ga daarnaast ook het gesprek aan met je afnemers, bijvoorbeeld over een langere levertijd. Natuurlijk is dit geen leuke boodschap om te brengen, maar in deze tijden is het belangrijk om realistisch te zijn tegenover je klant. Bespreek ook met je klanten welke producten voor hen van kritisch belang zijn en welke minder prioriteit hebben. Door je voorraadbeheer aan te passen op de behoefte van de klant kun je je voorraad namelijk ook  reduceren.

5. Breng de grootte van je machine- en wagenpark (tijdelijk) terug

Door een terugval van werkzaamheden en opdrachten kan het gebeuren dat een deel van je gehuurd of geleased materieel niet in gebruik is. Zonde om daar dan wel voor te moeten betalen! Maak een inschatting van het materieel dat je niet gebruikt en bespreek met de verhuurder of leasemaatschappij de mogelijkheden om de huur (tijdelijk) op te schorten of af te schalen. Ben je zelf de eigenaar van materieel dat niet gebruikt wordt? Dan kun je overwegen om deze te verhuren aan relaties, concullega’s of andere partijen. Tijdelijke verhuurinkomsten kunnen namelijk gebruikt worden als extra inkomstenstroom.

6. Maak afspraken met je verhuurder

Voor veel ondernemers zijn de huurlasten en bijkomende kosten voor gas, water en energie een groot deel van de vaste lasten. Zeker als door de coronacrisis de omzet (vrijwel) volledig is stilgevallen, komt de liquiditeit van je onderneming al snel onder druk te staan. Ga in dit geval met je verhuurder in gesprek en bespreek de mogelijkheden van (tijdelijke) opschorting van de huur of tijdelijke korting op de huur en kosten voor gas, water en energie. Belangrijk is hierbij dat de afspraken uit het huurcontract bij beide partijen bekend zijn en dat eventuele aanvullende of nieuwe afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Zo voorkom je een mogelijke discussie achteraf.

7. Verzoek je bank om uitstel van aflossingen 

Als je gebruik hebt gemaakt van financieringen zoals de BMKB of de GO-faciliteit, waarbij de overheid  garant staat voor een deel van de financiering, dan kun je bij je bank een verzoek indienen om de aflossingen hiervan voor een periode van maximaal 1 jaar stop te zetten. Dit is dus een goede mogelijkheid om het komende jaar je liquiditeit een impuls te geven.

8. Vraag extra krediet aan

Een andere manier waarop de banken kunnen bijdragen aan de liquiditeit van jouw onderneming tijdens de coronacrisis, is door het verstrekken van extra krediet. Bij een (dreigend) acuut liquiditeitstekort kun je bij de bank namelijk een financieringsverzoek indienen. Je zult je aanvraag echter, net als bij ieder ander financieringsverzoek, goed moeten onderbouwen.

9. Tref een betalingsregeling met de pensioenuitvoerder

Heb je personeel in dienst en kun je tijdelijk minder, of geen pensioenpremie betalen? Mogelijk komt je onderneming in aanmerking voor uitstel van betaling van de pensioenafdracht. Neem hiervoor contact op met de pensioenuitvoerder. Deze zal per geval beoordelen of een betalingsregeling getroffen kan worden.

10. Maak gebruik van de steunmaatregelen

De overheid heeft een breed pakket aan steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Zo is het mogelijk om gebruik te maken van bijzonder uitstel van de belastingbetaling voor de inkomsten-, omzet-, loon-, en vennootschapsbelasting in combinatie met het aanvragen van betalingsonmacht bij de belastingdienst. Een andere mogelijkheid is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) of de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  Meer informatie over de NOW of de TVL vind je in ons coronadossier.

Heeft jouw bedrijf te kampen met een (dreigend) liquiditeitstekort als gevolg van de coronacrisis? Verdiep je dan goed in de steunmaatregelen van de overheid. De Corona Calculator kan je helpen inzicht te krijgen in interessante regelingen voor  jouw onderneming. Zo kun je zelf een afweging maken. In ons speciaal Coronadossier vind je er alles over. Kom je er zelf niet uit? Laat je dan adviseren door het Coronacrisis-team van Bol Adviseurs. Zij kunnen je meer vertellen over de voorwaarden of helpen bij het doen van een aanvraag.

Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »

 

Jun 24, 2020 9:00:00 AM