6 btw-eindejaarstips: zo sluit je het jaar slim af!

Zes handige tips waar je als ondernemer voor de btw nog dit jaar van kan profiteren.

In navolging op ons artikel 10 eindejaarstips voor de ondernemer 2020 hebben we nog wat extra btw-tips voor je op een rij gezet. 

1) Suppletie 2015

De naheffingstermijn voor het jaar 2015 loopt op 31 december 2020 af. Controleer daarom of er dat jaar mogelijk te weinig btw is teruggevraagd. Is dat het geval en bedraagt de terug te vragen btw meer dan €1.000, zorg dan dat je voor 31 december 2020 een suppletie over 2015 indient. Na die datum zal de Belastingdienst een suppletie over 2015 niet meer in behandeling nemen en gaat het recht op teruggaaf dus verloren. Bedraagt de terug te vragen btw minder dan €1.000, trek deze dan af in rubriek 5b van de btw-aangifte over het 4e kwartaal 2020.

2) Oninbare vorderingen

Kijk voor het einde van het jaar nog eens door de debiteurenlijst. Staan daar debiteuren in die al langer dan een jaar de factuur (gedeeltelijk) niet hebben betaald, dan kan je waarschijnlijk de eerder afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst. Het recht van teruggaaf van btw op oninbare vorderingen ontstaat één jaar na afloop van de betalingstermijn van de factuur of op het moment dat vast komt te staan dat de factuur niet meer betaald zal worden. Betaalt de afnemer uiteindelijk toch nog de factuur nadat de btw is teruggevraagd, dan zal deze weer moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst.


Voorbeeld:
Stel dat je op 4 november 2019 een factuur met daarop btw hebt uitgereikt aan een van je afnemers. Aangenomen dat je per kwartaal btw-aangifte doet, dan geeft je die btw aan in de btw-aangifte over het 4e kwartaal 2019. Als je een betalingstermijn hanteert van 30 dagen en de afnemer betaalt niet, dan ontstaat op 4 december 2020 recht op teruggaaf van de eerder afgedragen btw. Deze btw vraag je terug in de btw-aangifte over het tijdvak waarin het recht of teruggaaf is ontstaan, in dit geval de btw-aangifte over het 4e kwartaal 2020. Dit doe je door in rubriek 1a of 1b het factuurbedrag en de btw in mindering te brengen.


3) Correctie privégebruik

Heb je het afgelopen jaar personeelsverstrekkingen gedaan zoals kerstpakketten, gebruik van de bedrijfskantine, koffie en thee op de werkplek of heb je uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken en de btw op deze kosten afgetrokken? Dan moet je bij de laatste btw-aangifte over het boekjaar deze btw mogelijk corrigeren. Hiervoor geldt wel een drempel. Als de afgetrokken btw per begunstigde minder bedraagt dan €227, dan kan een correctie achterwegen blijven.

Voor het ter beschikking stellen van auto’s aan personeel of jezelf, of privé-onttrekkingen uit de eigen onderneming geldt mogelijk ook een correctie, maar de regels zijn daarvoor anders. Voor auto’s geldt dat de correctie op basis van een sluitende kilometerregistratie kan worden gemaakt, waarbij enkel de privékilometers, waaronder woon-werkverkeer, worden gecorrigeerd. Is er geen sluitende kilometerregistratie, dan geldt in beginsel een correctie van 2,7% van de cataloguswaarde bij een auto van minder dan 5 jaar oud, of 1,5% bij een auto van meer dan 5 jaar oud of een auto waarop bij aanschaf geen recht op aftrek van voorbelasting bestond (zoals een margeauto).

Voor privé-onttrekkingen van goederen geldt dat je btw moet berekenen en afdragen over de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen. Is er geen aankoopprijs, dan moet je de btw berekenen en afdragen over de kostprijs. Voor privé-onttrekkingen van diensten geldt dat je btw moet berekenen en afdragen over de uitgaven die je voor de diensten hebt gemaakt.

4)Herziening

Heb je in de afgelopen 5 jaar een roerend bedrijfsmiddel of de afgelopen 10 jaar onroerend goed aangekocht,  gebouwd of voortgebracht en heb je de btw over deze aankoop destijds volledig of gedeeltelijk afgetrokken, dan moet er bij de laatste btw-aangifte over het boekjaar worden gecontroleerd of er in het afgelopen jaar wijzigingen zijn geweest in het gebruik van die goederen. Ben je een roerend of onroerend goed meer voor btw vrijgestelde prestaties gaan gebruiken, dan moet de eerder afgetrokken btw mogelijk worden herzien. Dit houdt in dat de in het jaar van aankoop afgetrokken btw mogelijk gedeeltelijk moet worden terugbetaald. De omgekeerde situatie is ook mogelijk. Als je het roerend of onroerend goed meer voor btw belaste prestaties bent gaan gebruiken, dan heb je wellicht recht op een extra btw teruggaaf.

5) Definitieve berekening pro rata

Heb je door het jaar heen te maken met een pro rata aftrek van voorbelasting, omdat je zowel btw belaste als btw vrijgestelde omzet hebt, dan moet je bij de laatste btw-aangifte over dat boekjaar controleren of er op basis van de jaaromzet teveel of te weinig btw is afgetrokken in de periodieke btw-aangiften.

Voor deze berekening zet je de btw belaste jaaromzet af tegen de totale jaaromzet. Dit percentage pas je vervolgens toe op de btw op algemene kosten en daaruit rolt dan het totale bedrag aan aftrekbare btw op algemene kosten. Dit vergelijk je met de btw op de algemene kosten die in alle btw-aangiften over het afgelopen jaar is afgetrokken. Is er teveel afgetrokken of te weinig afgetrokken, dan moet dit direct in de laatste btw-aangifte gecorrigeerd worden.

6) Teruggaaf buitenlandse btw

Heb je in het afgelopen jaar kosten gemaakt in het buitenland en heb je daarover in totaal meer dan € 50 buitenlandse btw betaald, dan kun je deze btw terugvragen, mits de kosten uiteraard verband houden met btw belaste prestaties. Het teruggaafverzoek kan worden ingediend via een speciaal web portaal van de Nederlandse Belastingdienst. Meer informatie over dit portaal en het aanvragen van de inloggegevens vind je via deze link.

In principe heb je tot 1 oktober 2021 de tijd om buitenlandse btw over 2020 via het web portaal van de Belastingdienst terug te vragen, maar let op, vanwege de Brexit geldt voor teruggaafverzoeken van Britse btw een deadline tot en met 31 maart 2021, 23.00 uur.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Heb je naar aanleiding van deze 6 tips vragen, behoefte aan meer informatie of wil je weten hoe jij één of meerdere van deze tips kunt toepassen in jouw specifieke situatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze btw-specialisten Mandy van Moorsel-Lamers of Roel Timmermans! Zij helpen je graag verder!

Mandy van Moorsel-Lamers LR - C - 2

Mandy van Moorsel-Lamers
m.moorsel@boladviseurs.nl
088 - 1211 402

Roel Timmermans C

Roel Timmermans
r.timmermans@boladviseurs.nl
088 - 1211 447

 

 

 

23 december 2020